Inzu irashobora kuboneka ko ari nziza ,ariko idakomeye

Nk’ uko MBONIMPA Seth abivuga BMBC , ni ishirahamwe ryitwararika kuraba ko amazu dushingwa kwubaka yubatswe hisunze amategeko; kugira nyene inzu ntahave asanga yubatse ibitarama.

Mwomenya ko amazu ashobora gukayangana ariko yubatswe nabi.

Kurikira impanuro ingénieur Seth atanga nimba wipfuza kwubaka i Burundi.

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.