2 thoughts on “N’UMUNEZERO MWINSHI ATI: “TWAHURIYE KURI INTERNET,…MUKORA NEZA”

  1. Optics yazis Reply

    Ndabahaye amahoro y,Imana benedata varundi benewacu,Jewe ndi umurundi nkabandi ariko nsanzwe MBA mumicungararo y,igisagara ca Bujumbura rural ,ikibazo mfise nikimwe ,none nk,umuntu asanzwe adafise inzu niniya canke entreprises,industries ,abituye mwomufasha kwubaka inzu isanzwe y,uburaro?

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.