Ishirahamwe BMBC Riratumirira Abo Bose Bashaka Kwubaka mu Burundi.

Haraheze igihe kitari gito ishirahamwe ryanyu BMBC (Building and Multi-Business Company) ryo kububakira amazu no kubacapurira ibicapu ririko ribabwira uko abantu cane cane abari hanze y’igihugu c’Uburundi bashobora gukora ibikorwa vyabo vy’Ubwubatsi mu buryo buborohereza kandi butavuna.

Muri BMBC urahasanga Ibikorwa bitandukanye

Hano hepfo hariho ikiganiro Ishirahamwe ryanyu BMBC ryakoranye n’umwe mu bakiliya baryo yarungitswe n’umuntu ari muri Amerika kugira tumufashe mu bijanye no kwubaka inzu kubera yashimye uko dukora.

Ukaba nawe wibaza uko wobigenza mu bijanye no kwubaka mu Burundi uri mu makungu, raba hano iyi video ngufi yerekana ko ivyo ubu bishoboka bitakiri umugani :

One thought on “Ishirahamwe BMBC Riratumirira Abo Bose Bashaka Kwubaka mu Burundi.

  1. Pingback: Amakaminuza Yo Mu Burundi Arahurumbira Ubuhinga Bugezweho bwa BMBC – BMBC

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.