Muri BMBC urahasanga aba Plombiers babishoboye

Mw’ishirahamwe rijanye no kwubaka amazu hamwe no gucapura ibicapo vy’amazu, hariyo ibikorwa vyinshi bikorwa nko gukora ibijanye n’amazi( Plomberie).

Raba hano ino video kugira wirabire nawe uko babikora:

One thought on “Muri BMBC urahasanga aba Plombiers babishoboye

  1. Pingback: Korana na BMBC mu kwubaka amazu – BMBC

Shikiriza ico wiyumvira ngaha canke utwandikire kuri Whatsapp kuri +257 79500227 nimba wipfuza kwubaka mu Burundi.